ศูนย์บริการน้ำดื่ม Lola

ผู้ที่ต้องการน้ำ สามารถไปรับได้
จำเป็นต้องมีรถ และภาชนะบรรจุไปด้วย
Share on Facebook
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อศูนย์บริการน้ำดื่ม :  Lola
 
ข้อมูลที่ตั้ง ศูนย์บริการน้ำดื่ม
ที่ตั้ง :  หมู่ 10 ต.ลำปางหลวง อ.ยะหริ่ง จังหวัดลำพูน
 
แสดงแผนที่ขนาดใหญ่ คลิกที่นี่
 
ข้อมูลการติดต่อ/ประสานงาน
ชื่อ :  Lola
เบอร์โทร :  wBMmJ69wL5
อีเมล์ :  l77yzmz36e@yahoo.com
 :: ร่วมสนทนา สอบถาม หรือเสนอการช่วยเหลือ