ศูนย์บริการน้ำดื่ม แอมเวย์ สาขาสุขุมวิท 83

ผู้ที่ต้องการน้ำ สามารถไปรับได้
จำเป็นต้องมีรถ และภาชนะบรรจุไปด้วย
Share on Facebook
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อศูนย์บริการน้ำดื่ม :  แอมเวย์ สาขาสุขุมวิท 83
รายละเอียดอื่นๆ :  เครื่องกรองน้ำอีสปริงเพิ่มจุดบริการน้ำดื่มสะอาด ฟรี !
บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพิ่มจุดติดตั้งเครื่องกรองน้ำอีสปริง เพื่อให้บริการน้ำดื่มสะอาด ฟรี! แก่ผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำบริโภคที่สะอาดและ ปลอดภัย โดยได้เพิ่มจุดบริการที่ แอมเวย์ ช็อป อีก 7 แห่ง ได้แก่ สำนักงานใหญ่ สุขุมวิท 83 พระราม 2 นนทบุรี สมุทรปราการ พัทยา และลพบุรี

ทั้งนี้ บริษัทแอมเวย์ได้เปิดจุดบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีแก่ประชาชนทั้งที่ศูนย์พักพิง ผู้ประสบภัย และแอมเวย์ ช็อป สาขาต่างๆ รวมทั้งสิ้นแล้ว 14 แห่ง
 
ข้อมูลที่ตั้ง ศูนย์บริการน้ำดื่ม
ที่ตั้ง :  บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่หรือจุดสังเกตุเพิ่มเติม :  ในศูนย์การค้ามาร์เก็ต พลัส
 
แสดงแผนที่ขนาดใหญ่ คลิกที่นี่
 
ข้อมูลการติดต่อ/ประสานงาน
ชื่อ :  เจ้าหน้าที่
เบอร์โทร :  027300907
 :: ร่วมสนทนา สอบถาม หรือเสนอการช่วยเหลือ